Browsed by
Category: Ngoại Ngữ

GIA SƯ TIẾNG ANH

GIA SƯ TIẾNG ANH

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.  Năng lực Tiếng Anh trở thành năng lực thiết yếu đối với mỗi người.Nó đã vượt ra khỏi sự cần thiết của môn học trong nhà trường phổ thông mà trở thành nhu cầu thiết yếu trong thời đại hội nhập toàn cầu. Đó là chiếc chia khóa thần kì mở ra cánh cửa văn minh của nhân loại. Ngày nay, nhu cầu học ngoại…

Read More Read More